Privatumo politika

Dėkojame, kad lankotės mūsų interneto svetainėje. UAB „Plaukų simfonija" (toliau – „mes‘‘) labai atsakingai žiūrime į Jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl siekiame ne tik pateikti Jums išsamų internetinį pasiūlymą, bet ir užtikrinti Jūsų teises asmens duomenų tvarkymo lygmenyje. Mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Ką darome su Jūsų informacija?
Tvarkome ir naudojame Jūsų laisva valia pateiktus asmens duomenis, siekdami palaikyti santykius su klientais, taip pat vykdydami užsakymą. Prireikus reikiami duomenys perduodami paslaugų teikėjui. Neprekiaujame Jūsų duomenimis ir kitaip neperleidžiame jų tretiesiems asmenims.

Kokiais atvejais renkame, tvarkome ir naudojame Jūsų asmeninę informaciją?

Tik tam, kad apsaugotume savo sistemas, mes (o kai kuriais atvejais ir tretieji asmenys) kaupiame įeičių rinkmenas, kurias sudaro informacija apie kiekvieną naudotojo priėjimą prie duomenų bazių šioje interneto svetainėje bei jų parsisiuntimą. Kiekviena įeičių rinkmena susideda iš:

interneto svetainės, iš kurios Jūs patenkate į mūsų tinklalapį;

IP adreso;

priėjimo prie duomenų datos ir laiko;

kliento paklausimo;

„http“ atsakymo kodo;

perduotų duomenų apimties;

informacijos apie Jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą.

Jei tam, kad būtų pateiktas pasiūlymas internetu, prašoma įvesti asmeninius ar komercinius Jūsų duomenis (pavyzdžiui, vardą, pavardę elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pavadinimą, adresus, atsiskaitymo informaciją), šią informaciją atskleisite tik savo laisva valia. Taip perduotus asmens duomenis naudojame tik tuo tikslu, kuriam jie buvo mums perduoti, tokiam kaip: paskyros sukūrimui mūsų el. parduotuvėje, užsakymo atlikimui ir prekių pristatymui, informacijos apie paskyrą ir užsakymą atsiuntimui, atsakymų į prašymus, mokėjimų apdorojimui ir sukčiavimų sta; mokesčių apskaičiavimui, el. parduotuvės ir pirkėjų patirties apsiperkant tobulinimui.

 

Naudojami slapukai

Pavadinimas  

Aprašymas

Galiojimo laikas

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics" siekiant riboti užklausų dažnumą

Iki sesijos pabaigos

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics" siekiant atskirti vartotojus

Iki sesijos pabaigos

 _ga

„Google Analytics“, remdamasi šiuo slapuku, vertina naudotojo apsilankymo tikslą, sudaro interneto svetainių operatoriams skirtas veiklos svetainėje ataskaitas, gerina klientų patirtį.

730 dienu

Kokių veiksmų galiu imtis prieš duomenų kaupimą?

Pateikę prašymą, turite teisę gauti informaciją apie sukauptus su Jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis. Be to, remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami ir (arba) perduodami reklamos tikslais. Teisės aktų nuostatos Jums taip pat suteikia teisę taisyti, blokuoti ir ištrinti šiuos asmens duomenis. Tokiais atvejais Jums reikia kreiptis raštu arba elektroniniu paštu į mūsų toliau nurodytą už duomenų apsaugą atsakingą kontaktinį asmenį.

Sutikimo sąlygos

Jūsų sutikimas leis mums vertinti Jūsų kaip vartotojo elgseną lankantis mūsų tvarkomuose interneto puslapiuose bei skaitant mūsų platinamus naujienlaiškius, kaupti duomenis ir priskirti vartotojo profiliui ar el. pašto adresui. Vartotojo elgsenai įvertinti ypač svarbu, kuriose puslapio dalyje stabtelite, kokias nuorodas spaudžiate. Naudojame šitaip surinktus duomenis tam, kad Mūsų reklama, skleidžiama interneto svetainės įterpinių ir spaudinių pavidalu, labiau atspindėtų Jūsų interesus.

Jei turite daugiau klausimų

Jei turite daugiau klausimų dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo, prašome kreiptis telefonu: +370 650 72077.